Radiodossier Nijmegen [2]
 

City, Utopia en De Grijze Duif  - Goed voorbeeld doet goed volgen. Het succes van Keizerstad en Delta brengt nog meer mensen er toe met een zender te beginnen. In 1984 is dat allereerst Radio City (FM 100.0). Brengt een familieformat en heeft nogal wat jocks maar de namen daarvan zijn hier niet meer bekend. De Nijmeegse piraten zijn geen van allen lieverdjes maar de eigenaren van City zijn wel heel heftige jongens die meningsverschillen op een grove manier kunnen beslechten. Maar bij Delta Radio kunnen we goed met hen opschieten.

Radio City is niet zo succesvol en er komen al snel organisatorische problemen en na ruim een half jaar verdwijnt City. Ook nog heel even is dat jaar een ander familiestation te horen in de Nijmeegse ether: Radio Utopia. Dit is opgezet door Hans van Uden en John van de Berg maar het station verdwijnt binnen enkele maanden en de twee eigenaren gaan naar Delta Radio.

En dan in 1984 ook de komst van Radio De Grijze Duif (FM 100.0 en 101.2). Deze zender is ook iedere dag in de ether en brengt Nederlandstalige muziek, veelal in het smartlappengenre. De meeste programma's zijn live en de zendlocatie is in het Waterkwartier. De Grijze Duif doet het goed in de doelgroep maar na de nodige problemen in najaar 1985 (oppakken, dreigende belastingcontole) besluit men om te stoppen. In de jaren daarna is het station toch nog wel eens tijdelijk terug geweest.

 
Exclusief - Het wordt 1985 en er staat alweer een nieuwe zender op stapel. Een aantal jocks die ontevreden zijn weggelopen bij andere stations beginnen in maart 1985 met radio Exclusief (FM 98.1). Dit is een station dat voornamenlijk discomuziek draait en is gevestigd in de Weezenhof. Opmerkelijk is dat men ook ieder uur een egen nieuwsdienst heeft, iets wat zeer bewerkelijk is. De overige
 
 
Nijmeegse zenders prikken om die reden gewoon het nieuws van Hilversum 3 door (ANP). Maar ook Exclusief houdt dit niet vol en moet in latere instantie die eigen nieuwdienst weer afschaffen. Enige namen die we op het station horen: Bert van Rijn, Geno van Rijke, Hans Toernee, Rob van Laar, Hans ten Hoge en Freek Mulder. Radio Exclusief krijgt al na een tijdje organisatorische problemen en stopt een paar maanden na de start.
 
Mystique en Starlight - In de zomer van 1985 wordt het even wat stiller in de Nijmeegse ether. Totaal, Exclusief en De Grijze Duif stoppen en Delta doet dat tijdelijk. Alleen Keizerstad is er nog. Tijd voor een nieuwe zender. Een aantal mensen uit vooral het voormalig Totaal beginnen met Radio Mystique (FM 103.0). De gelijknamige discotheek is één van de sponsors. Op dit station veel non-stop muziek maar ook wel gepresenteerde met ondermeer Rob van Leeuwen. Maar Mystique zal het niet lang volhouden en verdwijnt binnen enkele maanden.
 
Een ander station dat wel ineens in Nijmegen zit is die zomer Radio Starlight (FM 93.8). Dit is gestart in 1984 in Arnhem maar ondervindt daar in 1985 inmiddels zoveel problemen met oppakken door de oveheid dat men besluit naar Nijmegen te verhuizen. De programma's komen dan vanuit een flat in winkelcentrum Dukenburg. Namen van jocks: Frank van Rosendaal, Peter Stap, Barry Hartemink, Paulien, Rob van Genderen, Edwin Westerbroek en Gerrit de Ruyter. Lang zal het hier niet duren voor Starlight want het station zal opgaan in Delta Radio wanneer dit terugkomt.
 

Reflex en Contact - Als de zomer van 1985 op het einde loopt komt Delta terug maar zijn er ook alweer twee nieuwe zenders. Beide opgezet door mensen die voorheen betrokken waren bij andere Nijmeegse stations. Allereerst is er Radio Contact (FM 97.7) dat uitzendt vanuit de Weezenhof en in latere instantie andere locaties zal krijgen. Dit wordt een succesvol station dat tot eind tachtiger jaren zal bestaan en de derde is achter Delta en Keizerstad. Het uitgebreidere verhaal van Radio Contact vind je op deze website of klik hier. En dan komt vervolgens ook Radio Reflex in de ether (FM 93.0 en 93.8).

Locatie is een flat in de Meyhorst en het station is een mix van pop en familiezender. Al snel komt Reflex in 'oorlog' met de andere piraten in verband met de foutieve keuze van de locatie (storing). Het station sukkelt een half jaar voort maar genoemde problemen noodzaken het station in maart 1986 te stoppen. Het zal echter later onderleiding van Alexander Stevens nog een tijd terug keren vanuit een ander deel van Nijmegen maar begin 1987 stopt het definitief. Enige programmamakers van Radio Reflex: Danny Visser, Victor Prins, Peter van Alphen,  Rene Smink en Alexander Stevens.

 

 
De kleineren - In de loop van 1986 komen er af en toe wat nieuwe stations in de ether maar deze zullen er allen maar zeer tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld Radio Volta, Radio Benelux en ook Radio Aktief. Deze laatste knalt vanaf een gigantische zendmast bij een rijtjeshuis aan de Graafseweg maar wordt algauw opgepakt en het station weet nog nauwelijks terug te komen.
 
Continu en het einde - Dan in de nazomer van 1986 komt er weer eens een echt 24-uurs station bij. Het is Radio Continu (FM 99.4) dat is opgezet door voormalig Delta medewerkers. Het is een non-stop zender die veelal oude muziek brengt. Maar na enkele maanden gaat het station aan interne ruzies ten onder. Hoewel er in de periode 1987-1989 nog wel enkele initiatieven zijn komen er dan niet echt noemenswaardige grote zenders meer bij in de Nijmeegse ether. Delta, Keizerstad en Contact beheersen de markt. Als in najaar 1989 het landelijk beleid van de overheid ten opzichte van piraten drastisch wijzigt moeten deze drie dan ook stoppen. Met het eindigen van de jaren tachtig is de grote piratentijd eigenlijk voorbij maar er zullen daarna nog wel de nodige activiteiten blijven.
 

Lokaal, Power en weer Totaal - In de loop van de tachtiger jaren was Radio Lokaal begonnen (FM 104.1 en 97.1). Dit was een zender met Nederlandstalige muziek en Duitse schlagers en vanaf einde jaren tachtig kreeg het station meer uitzenduren. Lokaal hield het in perioden vol tot in het jaar 2000. In 1991 begint de Dance/hitzender Power FM (FM 97.1) in de Heidebloemstraat. Dit station heeft behoorlijk wat medewerkers zals Mark de Klein, Jos de Graaf, Marco B, Danny Heuveling en Michel van Keulen. Power FM zendt in periodes uit tot 1998.

In de loop van de jaren negentig keert dan ook nog een oude naam terug in de ether: Radio Totaal. Heeft overigens niets te maken met het gelijknamige station uit de jaren tachtig. Dit Totaal is een popzender die met regelmaat uitzendt gedurende een aantal jaren en een aantal namen die te horen zijn: Michel Pardon, Peter van Vlokhoven, Han Altena en Henk Hofland.

 
 
     
     
     
       
 
 
 
 
Terugkeren naar de MN home