Klap!
28 september 2012 door: Nico Fintelman (Smits)
 

Inbeslagname - Het is klap". Piratenjargon om aan te geven dat er een inval is van de politie en RCD en dat alles in beslag is genomen. We hebben het uiteraard over de illegale radiostations van de jaren tachtig. Vele malen heb ik het meegemaakt, met name bij Delta Radio Nijmegen, dat ik op mijn werk werd gebeld met de simpele mededeling: "Het is klap". Dan wist je weer hoe laat het was.

De stem van Herbert Visser klinkt me nog altijd in de oren zoals hij de oppakacties melde. Duidelijk was wat volgde bij Delta. Diverse technische mensen kwamen in actie om nieuwe apparatuur te halen en opnieuw te installeren zodat het station verder kon draaien.

 

RCD - De "klap" acties kwamen als volgt tot stand. De Radio Controle Dienst uit Nederhorst den Berg kwam naar Nijmegen en ging daar de illegale radiostations uitpeilen. Vervolgens deed de politie dan met behulp van de RCD invallen bij de radiostations en de taak van de RCD was om alles wat daadwerkelijk met zenden te maken had te identificeren. Daar hadden de agenten geen verstand van. De apparatuur of een gedeelte daarvan werd in beslag genomen en overgebracht naar de dienst Domeinen.

Later, als de betreffende inbeslagname was behandeld in een rechtszaak, werd de apparatuur te koop aangeboden bij de Domeinen. Er waren dan eerst 'kijkdagen' waar je de te koop aangeboden waren kon bekijken en er was dan een partijtje apparatuur bij elkaar gezet. Het kon maar zo zijn dat er andere spullen bij stonden en zo kreeg je dan een 'kavel' waarop je kon inschrijven. Deze ging dan naar de hoogste bieder.

 
 
Wij hebben er trouwens nooit iets terug gekocht, we hadden in verband met die inbeslagnames geen dure apparatuur en die was na een paar weken wel toe aan vervanging en niet meer voor Delta te gebruiken.Wat dan tijdens de 'klap' actie verder gebeurde was natuurlijk dat de politie een proces-verbaal opmaakte tegen de verantwoordelijken voor de illegale radiouitzending. Dat was dan degene die zich de eigenaar noemde (bij Delta noemden we dat de pakhaas) alsmede de officiele bewoner van het pand. Soms ook bezoekers en dat waren uiteraard Delta medewerkers. Voor al deze mensen had dat dan vaak (maar niet altijd) tot gevolg dat ze voor de rechter moesten verschijnen. Waar overigens de boetes altijd meevielen.
 
Een beetje corrupt - Niet iedere RCD-er was een plichtsgetrouw ambtenaar. Televisie-piraat RTL in Wageningen had een tipgever bij de RCD en die belde als er in de nacht van uitzending RCD naar Wageningen zou komen. RTL-tv kwam dan gewoon niet in de lucht. In geval van bijvoorbeeld Delta Radio zou dat geen nut hebben gehad omdat het station 24 uur per dag in de lucht was. Maar RTL TV dat maar enkele uren uitzond kon bij dreiging gewoon uit de ether blijven .
 

Financiering - Opvallend was de financiering van de RCD. Deze dienst werkte dus voor justitie maar werd niet betaald door het Ministerie van Justitie. De RCD behoorde bij de PTT en viel daardoor onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Maar werd ook niet door dat departement betaald. De financiering van de RCD kwam van het toenmalige Ministerie van CRM. Het ministerie van de omroepen dus. Inderdaad de opsporingsdienst werd betaald uit omroepgelden. En daar wordt duidelijk wat de achtergrond was. Omroepen en hun politieke vrienden zagen de piraten als concurenten en die dienden te worden uitgeschakeld. Daar hadden ze zelfs geld voor over.


Altijd hebben we de publieke omroepen horen klagen dat ze te weinig geld kregen van de overheid maar nooit over het feit dat een deel van hun budget op ging aan opsporing van niet legale radio- en tv-zenders. Over dat oppakken werden dan altijd mooie verhalen opgehangen door de overheid. Piraten stoorden het radioverkeer van vliegtuigen en maakten gebruik van etherfrequenties die daarvoor niet bestemd waren. Maar laten we eerlijk zijn, een radiostation dat vliegtuigen stoort zal het echt niet lukken om zes jaar lang 24 uur per dag uit te zenden. En wat betreft die etherfrequenties: de Nederlandse ether was destijds grotendeels 'leeg' en kijk tegenwoordig eens hoeveel radiostations er in de ether uitzenden.
 
 
 
 
Terugkeren naar de MN home