We waren op TV
 
Wat op radio kan is ook op tv mogelijk - Veel is geschreven over de voormalige landpiraten op radio. Maar in navolging van de radio-piraten kwamen begin jaren tachtig de televisie-piraten opzetten met als verschil dat deze maar beperkt in aantal waren. De periode van bestaan was ook maar slechts enkele jaren. Sommige experimenteerden slechts een tijdje maar anderen waren langere tijd serieus actief met het brengen van programma's, veelal speelfilms. Met name in de grote steden ging dat eigenlijk vrij eenvoudig, met enkele watjes vermogen straalde je in op de centrale antennes van de woonwijken of in enkel geval de (beginnende) kabelnetten.
 
Dat deed je dan op de frequentie van een bestaande zender als deze uit de lucht ging (hetgeen vroeger altijd aan het einde van de avond gebeurde). TV-piraten waren dus actief aan het begin van de nacht. Zelf heb ik dat ook een tijdje gedaan met Invicta-TV zoals op deze website beschreven. Ook was ik betrokken bij het project van mijn goede maat Ben van Holland, RTL-TV dat uitzond vanuit Wageningen en een groot bereik had. Zoals gezegd, na enkele jaren waren deze televisie avonturen alweer voorbij.
 
 
 
VPRO - Het moet ergens in 2007 geweest zijn dat ik werd benaderd door een journalist van de VPRO-gids die een artikel aan het maken was over de tv-piraten. Hij vroeg me het e.e.a. over Invicta en RTL en wilde een intervieuw met me doen. Dat laatste kwam er niet van en uiteindelijk ging het hele artikel niet door. Ik was dus redelijk verbaasd toen begin augustus 2009 ineens toch een artkel over tv-piraten in de VPRO-gids stond met als titel "We waren op televisie". RTL-TV uit Wageningen werd ook nog genoemd en zo te zien had men mijn informatie gebruikt. Voor de rest een interessant artikel over een leuk fenomeen waarbij het voornamelijk ging over de voormalig tv-piraten in Amsterdam.
 

Betalen - Over onze hoofdstad ook nog informatie die mij niet bekend was maar duidelijk werd door een intervieuw met Gerrit-Jan Wolffensperger. Deze D'66 politicus kennen we als voormalig lid van de Tweede Kamer waar hij ook nog een paar jaar fractievoorzitter van de D'66 fractie was. Nadien was hij ook nog voorzitter van de NOS. Maar begin jaren tachtig was Wolffensperger nog wethouder in Amsterdam. Daar waren veel tv-piraten en die zonden dus veel speelfilms uit, ook de films die in de bioscoop draaiden. Het is te begrijpen dat de filmmaatschappijen en hun distributeurs in Nederland daar niet blij mee waren. Derhalve sommeerden zij de eigenaar van het kabelnet, de gemeente Amsterdam, om de piraten te weren van de kabel.

Maar dat kabelnet was er kort tevoren gekomen op voorwaarde dat alle in de ether te ontvangen zenders daar vrij konden worden weergegeven en blokkades waren verboden. Daarom kon en wilde de gemeente geen actie ondernemen om de piraten te weren (uiteraard werden ze wel eens opgepakt door de RCD). Daarop dienden de filmdistributeurs grote schadeclaims in bij de gemeente Amsterdam maar die weigerde deze te betalen. Gevolg was dat de distributeurs de gemeente voor de rechter daagde en daar heel verrassend hun gelijk kregen. De gemeente Amsterdam heeft toen 10.000 gulden schadevergoeding per door de piraten uitgezonden en op de kabel te ontvangen speelfilm moeten betalen en dat is daar gigantisch in de papieren gelopen. Dit heeft tot gevolg gehad dat het in snel tempo wettelijk mogelijk werd gemaakt om de kabelontvangst zodanig te coderen dat onbevoegden (= piraten) niet meer hierop te ontvangen waren.


 
 
 
Terugkeren naar de MN home