In september 1982 - startte Keizerstad Radio in Nijmegen. Het was de Middeleeuwse Keizer Karel van Luxemburg (Keizer van het Heilig Roomse Rijk) die naamgever was van het radiostation. Nijmegen is de Keizerstad. De eerste lichting Keizerstad mensen hadden hun sporen al verdiend bij de kleine piraten in de regio Nijmegen en ook bij het radiostation Neerlandio dat tijdens de Kerst- en paasdagen permanent uitzond.

Mensen die met name verantwoordelijk waren voor de Keizerstad-start waren Ignace Kuppens en Bert van Rijn. De eerste lichting jocks bestond verder ondermeer uit Hans ten Hoge, Paul en Marian Steenbergen, Harry van de Water, Geno van Rijke, Frank Sanders en Wim de Bruin.

 

Keizerstad - had een flat betrokken in de Dukenburgse wijk Lankforst (53e straat) en zond uit op vrijdagochtend (op Hilversum 3 de EO ochtend) en ook op zaterdagmiddag en zondagavond. Na de diverse tapeprogramma’s kwamen de uitzendingen meer en meer live vanuit de Lankforst waar ook de zendmast op het dak stond. Keizerstad (dat in de loop der jaren de naam Keizerstad FM zou krijgen) was

 
opgezet als familiestation voor heel Nijmegen en was ook ver buiten die stad te ontvangen. Familiestation betekende ook het brengen van locale info, de agenda en een breed muziek format. Dat leverde nog wel eens opmerkelijke zaken op: na een plaat van de hardrock groep Uriah Heep kwam er dan bijvoorbeeld één van de Zangeres Zonder Naam.
 
Succes - Het duurde niet lang voordat Keizerstad succesvol was. Er was in de regio niet één radiostation dat op deze manier draaide en dat ook nog met zoveel uitzenduren die in de loop der tijden werden uitgebreid. Het station was een schot in de roos en zou in meerdere of mindere mate als voorbeeld dienen voor latere zenders. In het najaar van 1983, ruim een jaar na de start, besloot men bij Keizerstad iedere dag te gaan uitzenden en wel van 07.00-19.00 uur. Hiermee was dit het eerste radiostation in de regio dat iedere dag in de ether was. Dat had de overheid ook al gauw door en Keizerstad werd dan ook met regelmaat bezocht door de RCD en politie die invallen deden in de flat en de studio en ook de zendmast op het dak in beslag namen. Maar een professioneel team stond meteen klaar om in alle snelheid een nieuwe studio te bouwen en een nieuwe mast te plaatsen zodat het station nog dezelfde dag weer
in de ether was. Zo ontstond een kat en muis spelletje met de overheid dat jarenlang zou duren en voor andere radiostations het voorbeeld was hoe het moest. Gezegd moet worden dat de nodige medewerkers van het station elkaar nogal eens in de haren vlogen en dat was er de oorzaak van dat in die eerste jaren veel medewerkers Keizerstad verlieten. Einde 1983 kwam Hans van der Valk het station versterken en verzette de navolgende jaren veel werk voor Keizerstad. Langzaam aan werd Ignace Kuppens de grote baas van het station.
 
Permanent in de ether - In de loop van 1984 werden de dagelijkse uitzenduren uitgebreid en tegen het einde van het jaar was Keizerstad 24 uur per dag in de ether, zeven dagen per week. Het station was dus uitermate populair wat mede kwam doordat het uitzendvermogen meer en meer werd verhoogd en dus het ontvangstgebied groter werd. In het flatgebouw in de Lankforst werden meerdere flats gehuurd zodat het station van studio kon wisselen wanneer nodig en zo kwam er ook een ruimte voor de productie studio. Wel was het zo dat de flat waar de studio regelmatig in beslag werd genomen gehuurd was door Wim de Bruin en omdat hij zich in die eerste jaren ook iedere keer verantwoorde-lijk verklaarde bij RCD- en politie invallen zou Wim daar later nog drie weken gevangenisstraf aan over-houden. In de zomer van 1985 kreeg Delta Radio problemen met de belastingdienst en moest tijdelijk stoppen en in het najaar van 1985 liep Keizerstad tegen hetzelfde probleem aan.
 
In oktober/november was het station een tijdje uit de lucht om zijn belastingzaken te regelen, mede om voor de toekomst risico’s te kunnen uitsluiten. Daarna knalde de zender weer verder. Inmiddels was er dus wel stevige concurrentie van Delta Radio en later ook nog van Radio Contact. Hoewel dit luisteraars kostte bleef Keizerstad populair met name in Nijmegen. Het betekende wel dat het specifiek Nijmeegse karakter (locaal nieuws en agenda) werd teruggedraaid en het station qua muziek meer en meer het popformat kreeg. Zoals altijd bij een radiostation kwamen en gingen deejays in groot tempo en bleef justitie ook Keizerstad oppakken hoewel het station dit een tijd lang wist te beperken door de toegangsdeur van de flat te barricaderen waardoor politie en RCD nogal eens onverrichter zake weer vertrokken. Luisteraaracties, een eigen discoshow en prominent aanwezig zijn tijdens de Nijmeegse Zomerfeesten versterkten de populariteit van Keizerstad.
 

Tom - Keizerstad stuntte ook door de toen bekende TROS-deejay Tom Mulder een aantal programma’s te laten maken. In 1988 werd besloten om de willekeur van jocks in hun platenkeuze aan banden te leggen en werd een computerprogramma geïnstalleerd welke volgens een geprogrammeerde keuze bepaalde welke platen in welke volgorde werden gedraaid. Wellicht is Keizerstad hiermee één van de weinige piraten geweest die hiervan gebruik hebben gemaakt. In ieder geval zorgde het wel voor veel onrust bij de medewerkers die nu in het geheel geen invloed meer hadden op hun programma. De onvrede werd versterkt doordat de computer in het begin nogal eens vreemde muziekkeuzes maakte. Later werd e.e.a. bijgesteld en konden de jocks ook weer hun eigen platenkeuze kwijt in de programma’s. Keizerstad begon op de FM-frequentie 95.5 en schoof later iets door naar 95.8. Nog weer later verhuisde het station naar de 91.1. De al genoemde locatie op de Lankforst was een succesvolle. Stations als Delta en Contact kregen in de loop der tijden locatieproblemen en moesten iedere keer weer op zoek naar een andere plaats voor hun studio’s en zendmasten. Processen van woningverenigingen speelden hierin een grote rol.

Zo niet bij Keizerstad. Hun locatie was eigendom van een kleine woningvereniging waarmee de Keizerstad organisatie op goede voet stond zodat er geen acties tegen hen werden ondernomen. In het najaar van 1988 werden Delta en Contact kwalitatief minder en door locatieproblemen werd hun bereik ook minder groot en deze combinatie zorgde ervoor dat de populariteit van deze stations afnam. Dit ten gunste van Keizerstad. Daar draaide men nog steeds zonder locatieproblemen vanaf de Lankforst en verhoogde het vermogen waardoor het bereik erg groot werd. Bovendien werd gestart met het uitzenden in stereo wat de grote Nijmeegse stations tot dan niet hadden gedaan. Ook werd in dat najaar de organisatie strakker opgezet en gekozen voor een echt popformat. Het station knalde gigantisch en de programmering met een line-up met o.a. Rob van Leeuwen, Alexander Stevens, Rob Spijker, Hans Toernee en Balthasar van Puffelen maakte Keizerstad professioneler en populairder dan ooit

 
Het einde - In het voorjaar van 1989 kondigde de overheid acties aan tegen adverteerders van Nijmeegse radiostations zoals al eerder was gebeurd in de Randstad. Vanuit Keizerstad werd actie ondernomen om gezamenlijk met de andere stations deze zaak aan te vechten en werd daarvoor een advocaat ingehuurd. Erg ver zou dit niet gaan want intussen diende zich een andere zaak aan. Op regeringsniveau was beslist dat het afgelopen moest zijn met de 24-uurs piraten in Nederland en de gemeenten waar deze zenders werden gedoogd kregen de opdracht de stations nu hard aan te pakken. Dat betekende dat in de zomer van 1989 in Nijmegen permanent oppakacties van de overheid volgden met als doel de zenders te stoppen. Uiteindelijk gooiden Delta en Contact het bijltje er bij neer maar Keizerstad bleef stug doorgaan. Na iedere oppakactie kwam het station weer terug in de ether maar dat begon de overheid uiteindelijk danig te irriteren. Op 31 oktober 1989 werd dan ook midden in de nacht een grote actie uitgevoerd tegen Keizerstad. De vijf mensen die verantwoordelijk waren voor de organisatie van het station werden van hun bed gelicht en vastgezet op basis van artikel 140 van het wetboek van strafrecht (het in gemeenschappelijke organisatie plegen van een misdrijf).
 
Keizerstad baas Ignas Kuppens - zat zelfs meer dan een week in eenzame opsluiting. Met een dergelijke actie was vooraf wel een beetje rekening gehouden en daarom was opdracht gegeven aan een aantal mensen om Keizerstad in de lucht te houden, ongeacht wat er gebeurde. Hiermee moest dan ook een beetje duidelijk worden dat de opgepakte mensen niet de belangrijke organisatoren van het station waren. Maar de in beslag genomen Nederlandse boekhouding vertelde natuurlijk een ander verhaal. Keizerstad kwam de volgende dag weer in de ether maar werd meteen weer opgepakt. Dit spelletje bleef de volgende dagen permanent doorgaan: in de ether komen en binnen enkele uren weer opgepakt worden. En zo werd duidelijk dat het onbegonnen werk was, tegen een ontketende overheid viel niet te vechten. Zelfs een massale telefoonactie van luisteraars naar het politiebureau kon daar niets meer aan veranderen. Uiteindelijk, op 5 november 1989, volgde een afscheidsprogramma en verliet de piraat Keizerstad na zeven jaar definitief de ether.
Een van de Keizerstad masten word hier opgebouwd onder toeziend oog van de directie.
 
Tot slot - In 1990 volgde naar aanleiding van de grote actie een rechtszaak tegen de vijf personen die waren opgepakt en werden gigantische boetes uitgedeeld. Maar in hoger beroep werden deze flink teruggedraaid. Bij Delta Radio riepen de jocks altijd dat hun station de beste en meest populaire was en bij Keizerstad riepen ze dat over hun station. De waarheid zal wel ergens in het midden hebben gelegen waarbij je kunt stellen dan Delta ‘wat meer Arnhem’ was en Keizerstad ‘wat meer Nijmegen’. Wat betreft naamsbekendheid staat Keizerstad wel bovenaan maar dit komt ook omdat het station na de piratentijd jarenlang locale omro ep voor de Oost- en Midden Betuwe was en inmiddels alweer jaren actief is als regionale omroep in Gelderland. Enige namen van de vele jocks die de piraat Keizerstad heeft gekend:

Niek Simon (Ignace), Geno van Rijke, Paul Steenbergen, Frank Sanders, Hans ten Hoge, Gerry van de Velde, Wim de Bruin, Marian Steenbergen, Harry van de Water, Tom Kelly, Marcel Spijkerman, Hans Groters, Victor Prins, Peter van Alphen, Rob van Laar, Rob Spijker, Peter Schoonenberg, Hendrik van Nellestijn, Balthasar van Puffelen, Alexander Stevens, Rob van Leeuwen, Toon de Reus, Renee Bakker, Jan van Dongen, Bas de Vos, Peter de Graaf, John Meyering, Ruud Linders, Ronnie Vermegen, Herbert Visser, Rob de Jong, Danny Visser, Tonny van Rooy, Hans Dekkers, Marc de Winter, Michel van Keulen, Patrick Hendriks, Rene van Elst, Nic Nouwens en Paul Vermeer.

Het regionale Keizerstad FM is op 15 september 2011 gestopt.

Hieronder enkele krantenartikelen uit de regionale pers. Deze schreef met grote regelmaat over de radiopiraterij in Nijmegen. Keizerstad was voor hen dan ook geen onbekende.

 
 
       
                 
       
                 
       
                 
               
                 
 
 
 
Terugkeren naar de MN home