Niet gelukt
Door Nico Fintelman (Smits)

 

 

Niet altijd succesvol -Radiomaken en radiostations opzetten was altijd een avontuurlijk gebeuren. Ik heb het geluk gehad betrokken te zijn geweest bij projecten die succesvol werden. Radiostations als Invicta, Delta en Digitaal. Maar toch zijn niet alle ondernomen projekten goed afgelopen. En daarom hierbij wat verhalen over projecten die we zoal uitdachten en het niet werden.Want ook de niet goed afgelopen zaken blijken voor velen leuke anekdotes.

 
Frankrijk - Toen ik een tijd geleden in het Zuid-Franse Marseille was kwam ineens een verhaal in herinnering dat ik helemaal was vergeten. Dat wil zeggen, toen ik vanuit die stad weer terug ging naar het vliegveld want toen ik daar langs de weg het verkeersbord zag staan dat de richting naar de plaats Montpellier aangaf wist ik het ineens weer: hier zouden we ooit een radiostation beginnen. Hans van Daalen uit Den Haag kwam er mee aanzetten in het voorjaar van 1987.
Met Hans had ik veel te maken omdat ik met hem de buitenlandse firma deed die het adverteerders gedeelte en bijbehorende financiele zaken voor Delta Radio regelde. In Frankrijk was in die tijd particuliere en commerciele radio al toegestaan en mochten deze stations met behoorlijke vermogens uitzenden, dat kon wel tot 10 Kilowat gaan. Hans van Daalen kwam via een bekende in de gelegenheid zo'n radiostation te kopen. Dit was een station dat niet meer uitzond maar nog wel de vergunning had. De regio Montpellier en een groot
 
 
gedeelte van het zuiden van Frankrijk was ontvangstgebied dat doorliep tot Marseille. De antenne stond op een door de Franse PTT aangewezen hoge plaats en de studio kon geplaatst worden waar je wilde. Hans vroeg of ik mee wilde doen en in die tijd was ik altijd in voor een avontuur dus al gauw stemde ik toe. Hans en ik zouden samen dit radiostation in de lucht brengen en proberen wat anders te laten klinken dan de al bestaande stations. Dat was niet zo moeilijk want zo professioneel was men daar nou ook niet. In die tijd bestond ook nog niet de (huidige) wettelijke maatregel dat een groot gedeelte van de gebrachte muziek op radiostations Franse produkties moeten zijn.
 

Moeilijk - Hans en ik gingen aan de slag maar dat ging ook niet maar zo. Het overnamebedrag was nogal hoog maar met een stukje eigen vermogen, een investeerder en bankfinanciering moest het toch lukken. Helaas liepen we al na een tijdje tegen de enorme Franse bureaucratie aan. Daarmee was ook onze kennis van de Franse taal te beperkt. Een gewone conversatie ging nog wel maar de ingewikkelde terminologie waarmee je te maken krijgt als je de Franse ambtenarij nodig hebt vergt toch betere kennis van het Frans. Onze Nederlandse afkomst was ook niet bevorderend voor de Franse chauvinisten en natuurlijk was iedere keer die 1.200 kilometer reizen voor organisatorische zaken ook niet makkelijk.

En zo waren we eigenlijk gedwongen om een plaatselijke vertegenwoordiger in dienst te nemen en veel gebruik te maken van een Franse advocaat om zaken goed te regelen. Omslachtig, tijdrovend en veel geld kostend. Algemene tijdgebrek deed de rest (ikzelf was nog steeds erg druk met Delta Radio). Na enige maanden besloten we om het toch maar niet te laten doorgaan. Was dat wel gebeurd dan had ik sinsdien heel wat dagen in de Zuid-Franse zon doorgebracht in plaats van in het regenachtige Nederland.

 

Belgie - In 1990 was de tijd van de grote piraten in Nederland helemaal voorbij. In Belgie waren inmiddels ook alle grote vrije radio's verdwenen als gevolg van wetgeving die bepaalde dat een locale radio niet met hoog vermogen mocht uitzenden en voor de antennemast was ook een maximale lengte voorgeschreven. Dat hield dus in dat deze Belgische zenders geen groot zendgebied meer hadden maar erg locaal waren geworden en met name dan in Vlaanderen. Hoe dan ook, er waren er nog wel heel veel.

Iedere plaats had meerdere radiostations, tot aan de kleinste dorpen toe.Maar dat hield wel in dat velen niet meer een goede programmering rondkregen. Goede deejays die dagelijks programma maken moeten toch een minimale betaling hebben en aangezien al die stations commercieel gezien slecht draaiden lukte dat niet meer. De meeste van die Vlaamse stations hadden dus het grootste gedeelte van de tijd een computer met non-stop muziek aan staan. Dat bracht Hans van Uden en mij op een idee. De 'werkloze' deejays uit de voormalige Nijmeegse piraterij en de Belgische situatie konden aan elkaar worden gekoppeld.

 

Syndicate - We zouden een syndicate programmering vanuit Nijmegen opzetten met goede jocks. Vlaamse radiostations zouden deze dan aangeleverd kunnen krijgen via telefoonlijnen (zo ging dat nog in die tijd). Enige malen per uur zou er dan de mogelijkheid inzitten om eigen reclameblokken in te passen. Dat alles tegen een kleine betaling want we hoopten dat nogal wat stations zouden aanhaken. Gewapend met een mooie brochure gingen Hans en ik op pad. Dagenlang toerden we door Vlaanderen en bezochten radiostations. Daar waren goed opgezette zenders bij maar ook heel kleinschalige. Of van die stations die in de dorpskroeg waren gebouwd, de studio zat dus letterlijk in het cafe. Van die kroegen waar toen soms nog steeds geen echte toilet was maar buiten in de open lucht een pisbak. Het was allemaal zeer interessant om te zien en soms ook vermakelijk. Maar de redelijk georganiseerde stations wilden onze programma's toch niet overnemen en de kleinere hadden er het geld niet voor. Project mislukt.

Weekend TV - Halverweg de jaren tachtig ontstond het fenomeen abonnee TV. Tot dan toe was ook dat verboden in Nederland maar uiteindelijk werd het wetttelijk mogelijk gemaakt. De combinatie Oranje TV/Filmnet was de eerste die ermee begon en al snel werd dat Filmnet TV dat tegen betaling van een maandelijks bedrag de hele dag speelfilms uitzondt. Dat bracht me op een idee. In ons land was commercieele televisie nog verboden maar buitenlandse commercieele zenders werden wel toegestaan. In Wageningen waren de nieuwe buitenlandese TV zenders (Sky, RTL Duitsland, Music Box) niet op de kabel gekomen omdat dit technisch niet mogelijk was, er konden geen kanalen bij. Maar de Belgische zender BRT 2 zond alleen maar op werkdagen uit en zodoende bedacht ik om op dat kanaal in het weekend een televisiezender te beginnen. Dat alles onder het mom van betaal TV waarbij iedere aangeslotene op de kabel automatisch abonnee zou worden. De gemeente zou dan het totale abonnementsgeld van slechts enige duizenden guldens betalen. De zender zou Weekend TV gaan heten.

Goedgekeurd - Ik ging met het plan naar de gemeente Wageningen en tot mijn verbazing ging men daar meteen accoord. De gemeente werd in die tijd platgebeld met verzoeken om die buitenlandse zenders op de kabel te zetten en moest iedere keer nee verkopen dus was blij dat er een alternatief kwam. En zo gingen wij aan de gang. Buiten mijzelf waren dat o.a. Ben van Holland, Willem Crooswijk en Hans van Uden. De programma invulling hadden we snel bedacht. Bij platenmaatschappijen waren stapels videoclips gratis te krijgen, in Tsjecho-Slowakije waren voor een prikkie kinderfilms te koop en via diverse kanalen werden gratis kant en klare programma's aangeboden, bijvoorbeeld een talkshow van het blad Weekend. En voor de rest waren we nog steeds piraten. Dus speelfilms zouden we wel illegaal (zonder betaling van rechten) gaan uitzenden. In mijn optie zou niemand ontdekken dat op een klein kabelnet speelfilms werden uitgezonden die niet helemaal rechtmatig waren verkregen.

Ook zouden we zelf wat locale programma's gaan maken. Dat mocht een abonnee TV dan volgens de wet weer niet doen maar dat plan werd wel met enthousiasme ontvangen door de gemeente waar men de mediawet toch niet kende.Maar naarmate we er meer serieus mee aan de gang gingen werd duidelijk dat dit toch wel heel veel werk en dus tijd ging kosten. Aangezien ik al erg druk was met Delta Radio moest ik na een poosje het plan opgeven. De gemeente Wageningen heeft bij ons nog regelmatig nagevraagd wanneer het nou zou starten maar wij moesten hen meedelen dat Weekend TV er niet zou komen.

 
 
 
 
Terugkeren naar de MN home